خرید این محصول

Videohive Awards 24685922

Awards Show Pack

Awards Show Pack well organized and easy customizing projects.
It’s flexibility and easy usability project. Hope you enjoy this package. And this template will be useful for you.

Pack included:
• Opener – 0:55s (up to 8 plaaceholders, each placeholder can be extended to 0:15s)
• Nominees (up to 8 plaaceholders, each placeholder can be extended to 0:15s)
• Slideshow (up to 30 placeholders, each placeholder can be extended to 0:15s)
• Bumper 0:06s
• Closing credits (up to 1:00)
• Lower third
• Split Screens (for 2, 3 or 4 screens)
• Transition

Details of projects:
• CS6 and higher
• duration of placeholder in Slideshow and Nominee can be adjusted up to 15”
• well organized and easy customizing
• No Plugin required (Version with Pre-render Optical Flares included)
• Full HD 1920×1080 30fps
• For preview used great audio by GarethCoker – Fanfare And Theme For Sporting Heroes not included but you can buy.
• Photos used are for Preview Purpose Only. Not Included in the Project. • Video used are for Preview Purpose Only and under CC license. Not Included in the Project.

Video used for preview:
Tony Awards 2019: the pre-Telecast Awards Ceremony
Morten Qvale – Riccover on location in London
BANGNMEDIA – SKYRISE
mira en la nevera – Maryna Onyschenko
Ramiah Branch – Mati
Under License CC BY-SA 3.0

Photo used for preview:
Photo by Vladimir Fedotov on Unsplash ,
Photo by Dmitriy Ilkevich on Unsplash ,
Photo by Ali Pazani on Unsplash,
Photo by Judeus Samson on Unsplash ,
Unsplash.com License
Photo by Chloe Kala from Pexels ,
Photo by mentatdgt from Pexels ,
Photo by Pixabay from Pexels
Pexels.com License

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل های فروشی بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید