توضیحات

  • دموی پروژه:دریافت

    لینک پروژه در سایت سازنده:مشاهده

    Alpha Channel: Yes, Looped Video: No, Frame Rate: 29.97, Resolution: 1920x1080, Video Encoding: Photo PNG + Alpha, File Size: 120mb, Number of Clips: 1, Total Clip(s) Length: 0:06

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *